Buku Penyelidikan

mohd noor akmal hashim & roziah sidik @ mat sidek.  (2018).  tokoh-tokoh sains dan teknologi dalam tamadun islam.  - 19. 

bukhari muslim berhannudin & roziah sidik @ mat sidek.  (2018).  tokoh-tokoh sains dan teknologi dalam tamadun islam.  - 10. 

mohammad insanudin rajiee & roziah sidik@mat sidek.  (2018).  tokoh-tokoh sains dan teknologi dalam tamadun islam.  - 7. 

mohd. fadli abdul kadir & roziah sidik@mat sidek.  (2018).  tokoh tokoh sains dan teknologi dalam tamadun islam.  - 8. 

mohd irman mohd abd nasir, roziah sidik @ mat sidek & ezad azraai jamsari.  (2018).  tokoh-tokoh sains dan teknologi dalam tamadun islam.  - 17. 

roziah sidik @ mat sidek, azizan baharuddin & rahimin affandi abdul rahim.  (2018).  institusi perubatan islam : akal dan budi melayu.  - 25. 

zainab ismail, wan ibrahim wan ahmad, zuria mahmud, salasiah hanin hamjah, zuliza mohd kusrin, razaleigh muhamat@kawangit, roziah sidik@mat sidek, rasidah jemain & elmi baharuddin.  (2017).  dakwah dalam kepelbagaian.  - 25. 

farid mat zain, wan kamal mujani, azmul fahimi kamaruzaman, ermy azziaty rozali, ezad azraai jamsari, izziah suryani, maheram, napisah karimah, rabitah, roziah, salmah ahmad & muhammad hanafi.  (2016).  data penyelidikan bagi dokumentari tv ulama nusantara.  - 268. 

siti nurulizah musa, wan kamal mujani, roziah sidik @ mat sidek & azmul fahimi kamaruzaman.  (2015).  `arab spring`: faktor dan impak.  - Bab 4 : 47-56. 

noorsafuan che noh, azmul fahimi kamaruzaman & roziah sidik@mat sidek.  (2015).  transformasi pengajian melayu.  - 101-108. 

mohd syakir mohd taib, wan kamal mujani, noor inayah yaakob & roziah sidik @ mat sidek.  (2015).  pelestarian institusi wakaf : memperkasa pendidikan tinggi negara.  - 345-363. 

nurliyana mohd talib, ezad azraai jamsari & roziah sidik @ mat sidek.  (2015).  peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran bahasa, sastera, budaya dan agama.  - Bab 10 : 131-146. 

izziah suryani mat resad, ermy azziaty rozali, azmul fahimi kamaruzaman, ezad azraai jamsari, farid mat zain & roziah sidik.  (2014).  dimensi pengajaran dan pembelajaran bahasa arab dan pengajian islam.  - 129-141 (12). 

izziah suryani m.resad,azmul fahimi kamaruzaman,w.kamal mujani, mazlan ibrahim,latifahabd.majid,roziahsidik,farid matzain,ezadazraai jamsari,ermyazziatyrozali,sabrimohamad,fadlanothman,rabitah,haziyah.  (2014).  warisan kecendekiaan islam: sejarah dan tokoh.  - 1-178. 

prof. ir. dr. shahrir abdullah.  (2012).  garis panduan penyediaan dokumen program pengajian universiti kebangsaan malaysia.  - 110. 

roziah sidik @ mat sidek, zulkarnain mohamed dan nasruddin yunos.  (2011).  pengajian islam.  - 360. 

roziah sidik @ mat sidek.  (2009).  peradaban arab islam dan masyarakat melayu.  - 53-63.