Buku Penyelidikan

hairulliza mohamad judi, noraidah sahari @ ashaari & zannaton ikhsan.  (2017).  reka bentuk dan kebolehgunaan sistem multimedia.  - 15. 

rosseni din & zanaton hj. iksan.  (2017).  pembelajaran kolaboratif guru.  - 17. 

aidah abd karim, mazalah ahmad, zanaton ikhsan & parilah mohd shah.  (2016).  kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran.  - 13. 

zanaton haji iksan.  (2016).  soalan lisan dalam proses pengajaran.  - 214.