Buku Penyelidikan

marini abu bakar, norleyza jailani, zarina shukor & noor faezah mohd yatim.  (2012).  mercu kesarjanaan pengajaran dan pembelajaran.  - Bab 16, 212-223. 

marini abu bakar, norleyza jailani, zarina shukor & noor faezah mohd yatim.  (2010).  mercu kesarjanaan pengajaran dan pembelajaran: penyelidikan tindakan di institusi pengajian tinggi.  - 16:225-237. 

syahanim m. salleh, hairulliza mohamad judi, zaihosnita hood, zarina shukur & marini abu bakar.  (2010).  mercu kesarjanaan pengajaran dan pembelajaran: penyelidikan tindakan di institusi pengajian tinggi.  - 18:252-262.