Buku Penyelidikan

hatta sidi.  (2012).  seksualiti dan wanita: teori fungsi dan meleraikan teka-teki.  - 87.