Buku Penyelidikan

hairunnizam wahid, mohd azlan shah zaidi, mohd ali mohd noor.  (2021).  pengurusan zakat di malaysia: cabaran dan impak pandemik covid-19.  - 370. 

hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2020).  pengurusan zakat di malaysia: isu dan cabaran covid-19.  - 332. 

osman yusop, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2020).  pengurusan zakat di malaysia: isu dan cabaran covid-19.  - 332. 

hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2019).  pengurusan zakat di malaysia: pemerkasaan dan pengukuhan tadbir urus institusi.  - 419. 

hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2018).  pengurusan zakat di malaysia : isu dan cabaran kontemporari.  - 432. 

hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor, adibah abdul wahab & muhammad tajuddin abdul rahim.  (2017).  pengurusan zakat di malaysia: satu pendekatan analisis gelagat.  - 411. 

sri hartati, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor & febri arahman.  (2017).  pengurusan zakat di malaysia: satu pendekatan analisis gelagat.  - 18. 

hairunnizam wahid, sanep ahmad, mohd ali mohd nor & maryam abd rashid.  (2015).  isu kontemporari pengurusan dan pembayaran zakat di malaysia.  - 21-35. 

nor aini haji idris, faridah shahadan, norlaila abu bakar, mohd ali mohd noor & ab. razak dan.  (2007).  malaysia ke arah hab makanan halal dunia..  - 234.