Buku Penyelidikan

mohd syukri yeoh abdullah, md zuraini mashrom, amani ali el metwally.  (2020).  tarekat shattariyyah alam melayu.  - 165. 

muammar ghaddafi hanafiah, mohd syukri yeoh abdullah, md. zuraini mashrom.  (2020).  tarekat shattariyyah alam melayu.  - 16. 

mohd syukri yeoh abdullah, arieff salleh rosman, zuraimi mashrom.  (2020).  tarekat shattariyyah alam melayu.  - 20. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2020).  tarekat shattariyyah alam melayu.  - 17. 

wan nasyrudin wan abdullah, mohd syukri yeoh abdullah.  (2019).  bunga rampai alam melayu. siri 2.  - 12. 

abdul manam mohamad, mohd syukri yeoh abdullah, md zuraini mashrom.  (2019).  bunga rampai alam melayu. siri 2.  - 33. 

mohd syukri yeoh abdullah, md zuraini mashrom, ros mahwati ahmad zakaria.  (2019).  bunga rampai alam melayu. siri 2.  - 112. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2019).  bunga rampai alam melayu. siri 2.  - 20. 

damanhuri basyir, md zuraini mashrom, mohd syukri yeoh abdullah.  (2019).  bunga rampai alam melayu. siri 1.  - 27. 

mohd syukri yeoh abdullah, mohd faizal musa, chong shin.  (2019).  bunga rampai alam melayu. siri 1.  - 132. 

wan alauddin wan yusof, wan nasyrudin wan abdullah, mohd syukri yeoh abdullah.  (2019).  bunga rampai alam melayu. siri 1.  - 19. 

mohd syukri yeoh abdullah, ros mahwati ahmad zakaria, yusri mohamad ramli.  (2019).  bunga rampai alam melayu. siri 1.  - 32. 

mohd syukri yeoh abdullah, chong sin, mohd faizal musa.  (2019).  bunga rampai alam melayu. siri 2.  - 9. 

md zuraini mashrom, mohd syukri yeoh abdullah, syabuddin gade.  (2018).  permata berharga untuk para pengunjung madinah al munawarah.  - 351. 

abdul manam mohamad al-merbawi, mohd syukri yeoh abdullah & arieff salleh rosman.  (2016).  sumbangan dan peranan mufti dalam kegemilangan tamadun alam melayu.  - Bab VI : 106-131. 

mohd syukri yeoh abdullah, arieff salleh rosman & abdul manam mohamad.  (2016).  sumbangan dan peranan mufti dalam kegemilangan tamadun alam melayu.  - Bab V : 77-105. 

mohd yusof ahmad & mohd syukri yeoh abdullah.  (2016).  sumbangan dan peranan mufti dalam kegemilangan tamadun alam melayu.  - 217-219. 

muammar ghaddafi hanafiah & mohd syukri yeoh abdullah.  (2016).  sumbangan dan peranan mufti dalam kegemilangan tamadun alam melayu.  - Bab IV : 62-76. 

mohd syukri yeoh abdullah, zuliskandar ramli & junaini kasdan.  (2016).  sumbangan dan peranan mufti dalam kegemilangan tamadun alam melayu.  - 228. 

arieff salleh rosman, mohd syukri yeoh abdullah & abdul manam mohamad.  (2016).  sumbangan dan peranan mufti dalam kegemilangan tamadun alam melayu.  - Bab III : 32-61. 

zulkifli al-bakri, mohd syukri yeoh abdullah & muammar ghaddafi hanafiah.  (2016).  sumbangan dan peranan mufti dalam kegemilangan tamadun alam melayu.  - Bab II : 3-31. 

mohd syukri yeoh abdullah, zuliskandar ramli & junaini kasdan.  (2016).  sumbangan dan peranan mufti dalam kegemilangan tamadun alam melayu.  - Bab 1: 1-2. 

maman abdul majid binfas & mohd syukri yeoh abdullah.  (2015).  sejarah dan budaya di alam melayu.  - 223-244 (13). 

md. zuraini mashrom & mohd. syukri yeoh abdullah.  (2015).  pesan shaykh ahmad al-qushashi dalam al-durrah al-thaminah fi ma li za`iri al-nabi ila al-madinah al-munawarah.  - 1-177. 

mohd syukri yeoh abdullah, mohammad fadzeli jaafar, wan nasyrudin abdullah & salmah ahmad.  (2015).  umdat al-muhtajin:panduan perjalanan rohani masyarakat alam melayu.  - 268. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2015).  umdat al-muhtajin : panduan perjalanan rohani masyarakat alam melayu.  - Pendahuluan: 11-22. 

mohd. syukri yeoh abdullah.  (2015).  umdat al-muhtajin : panduan perjalanan rohani masyarakat alam melayu.  - Bab 1 : 11-82. 

fairuzah hj. basri, mohd syukri yeoh abdullah. salmah ahmad.  (2015).  umdat al-muhtajin: panduan perjalanan rohani masyarakat alam melayu.  - Bab 2 : 83-107. 

mohd syukri yeoh abdullah, arieff salleh bin rosman & abdul manam mohamad.  (2015).  baldatun tayyibah model kesultanan melayu nusantara.  - 49-64. 

fairuzah hj. basri, mohd. syukri yeoh abdullah, salmah ahmad.  (2015).  umdat al-muhtajin: panduan perjalanan rohani masyarakat alam melayu.  - Bab 3 : 108-118. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2015).  ensiklopedia kejuruteraan alam melayu.  - 19-24 (2). 

fairuzah hj. basri, mohd. syukri yeoh abdullah, salmah ahmad.  (2015).  umdat al-muhtajin: panduan perjalanan rohani masyarakat alam melayu.  - Bab 5 : 143-156. 

mohd syukri yeoh abdullah, md zuraini mashroom, abdul manam mohmamad.  (2015).  umdat al-muhtajin : panduan perjalanan rohani masyarakat alam melayu.  - Bab 8 : 188-204. 

fairuzah hj. basri, mohd syukri yeoh abdullah, salmah h.ahmad.  (2015).  umdat al-muhtajin: panduan perjalanan rohani masyarakat alam melayu.  - Bab 11 : 229-241. 

wan nasyrudin wan abdullah, mohd. syukri yeoh abdullah, muammar gaddafi hanafiah, salmah ahmad, mohammad fadzeli jaafar, syamsul andy galigo.  (2015).  umdat al-muhtajin: panduan perjalanan rohani masyarakat alam melayu.  - 242-250. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2015).  ensiklopedia kejuruteraan alam melayu.  - 25-36 (3). 

maman abdul majid binfas & mohd syukri yeoh abdullah.  (2015).  sejarah & budaya di alam melayu.  - 223-244 (13). 

wan nasyarudin wan abdullah, mohd syukri yeoh abdullah & achyar zein.  (2014).  intertekstualiti dalam tarjuman al-mustafid.  - 199. 

salmah ahmad & mohd syukri yeoh abdullah.  (2014).  al-simt al-majid dalam masyarakat alam melayu.  - 138. 

md zuraimi mashrom, mohd syukri yeoh abdullah, othman talib.  (2014).  al-simt al-majid dalam masyarakat alam melayu.  - Bab 1 & 17-67. 

abdul manam bin mohamad, mohd syukri yeoh abdullah dan md zuraini b. mashrom.  (2013).  tarekat naqshabandiyyah khalidiyyah malaysia siri 1: sejarah dan organisasi.  - 195. 

syabuddin gade, mohd syukri yeoh abdullah, salmah haji ahmad.  (2013).  pemikiran dakwah ali hasjmy.  - 197. 

mohd syukri yeoh abdullah , salmah ahmad, wan nasir wan abdullah, mahram ahmad & muammar ghadafi hanafi.  (2013).  al-simt al majid = zikir, bay`at, pemakaiah, pengijazahan dan salasilah ahli tauhid dalam manuskrip alsimt-almajid.  - 1-168. 

mohd syukri yeoh abdullah, yusri mohamad ramli, muammar ghaddafi hanafiah, salmah ahmad.  (2012).  wacana teori dan strategi kepimpinan melayu.  - Bab 5, hlm. 69-78. 

muammar ghaddafi hanafiah, abdul latif samian, mohd. syukri yeoh abdullah, zawiyah baba, zulkifley hamid & wan nasyruddin wan abdullah.  (2012).  wacana teori dan strategi kepimpinan melayu.  - 79-89. 

mohd syukri yeoh abdullah, mohd nasir omar, amani ali almetwally, sayyid buhar musa & fairuzah basri.  (2012).  wacana teori dan strategi kepimpinan melayu.  - 59-68. 

mohd kamal mahdi & mohd syukri yeoh abdullah.  (2011).  syair sidang fakir shaykh hamzah fansuri.  - 173. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2011).  zawiyah dalam lipatan sejarah & kebudayaan alam melayu.  - 138. 

salmah ahmad, mohd syukri yeoh abdullah, sulaiman ibrahim & wan nasyrudin wan abdullah.  (2010).  miftah al-wird (terjemahan dan pentahkikan).  - 200. 

mohd syukri yeoh abdullah & md zuraini mashrom.  (2010).  al-durrah al-thaminah fi ma li za'ri al-nabi ila al-madinah al-munawwarah shykh ahmad al-qushashi: terjemahan & tahkik.  - 525. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2009).  mesej `umdat al- muhtajin ila suluk maslak al-mufridin : panduan individu menuju ke jalan allah.  - 15-100. 

ahmad redzuwan mohd yunus & mohd syukri yeoh abdullah.  (2009).  kajian budaya etnik malaysia.  - 170. 

mohd syukri yeoh abdullah, salmah ahmad dan mohammad fadzeli jaafar.  (2009).  mesej `umdat al-muhtajin ila suluk maslak al-mufridin`: panduan individu menuju ke jalan allah.  - 261. 

wan nasyrudin wan abdullah, mohd. syukri yeoh abdullah, muammar ghaddafi hanafiah, salmah ahmad, mohamad fadzeli jaafar dan syamsul andy galigo.  (2009).  mesej `umdat al-muhtajin ila suluk maslak al-mufridin`: panduan individu menuju ke jalan allah.  - 241-252. 

md zuraini mashrom, mohd syukri yeoh abdullah dan othman talib.  (2009).  al-simt al-majid (kalung kemuliaan) dan masyarakat melayu.  - 1-41. 

faizurah basri, mohd syukri yeoh abdullah dan salmah ahmad.  (2009).  mesej `umdat al-muhtajin ila suluk maslak al-mufridin : panduan individu menuju ke jalan allah.  - 221-239. 

md zuraini mashrom dan mohd syukri yeoh abdullah.  (2009).  al-durrah al-thaminah fi ma li za`iri al-nabi ila al-madinah al- munawwarah (permata berharga untuk pengunjung al-madinah al-munawwarah): mesej dakwah shaykh ahmad al-qushashi.  - 171. 

salmah ahmad & mohd syukri yeoh abdullah.  (2009).  al-simt al-majid (kalung kemuliaan) dan masyarakat melayu.  - 139. 

hajah salmah ahmad & mohd. syukri yeoh abdullah.  (2009).  islam di era globalisasi.  - Bab 4 : 54-65. 

muammar ghaddafi hanafiah, mohd. syukri yeoh abdullah, othman talib, salmah ahmad, wan nasyrudin wan abdullah dan hanafi dollah.  (2009).  al-simt al-majid (kalung kemuliaan) dan masyarakat melayu.  - 115-136. 

mohd syukri yeoh abdullah & ahmad redzuan mohd yunus.  (2008).  isu-isu dalam dakwah, tareqat tasawuf ajaran sesat di malaysia.  - Bab 2 : 7-20. 

mohd. syukri yeoh abdullah.  (2008).  dinamika pemikiran dan budaya islam malaysia-indonesia.  - 32 : 271-283. 

zulkifle abdul ghani & mohd. syukri yeoh abdullah.  (2005).  dakwah dan etika politik di malaysia.  - 1-323. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2005).  dakwah dan etika politik di malaysia.  - 220-228.