Buku Penyelidikan

mostafa kamal mokhtar, ahmad razak, wan sharazad wan sulaiman.  (2015).  peradaban, harapan & kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insaniah.  - 199-218. 

wan shahrazad wan sulaiman dan nor ba`yah abdul kadir.  (2014).  kesan psikologi bencana alam: kes banjir lumpur di cameron highlands.  - 141-150 (10). 

wan shahrazad wan sulaiman.  (2014).  kesan psikologi bencana alam: kes banjir lumpur di cameron highlands.  - 47-57 (4). 

wan shahrazad wan sulaiman, rohany nasir, zainah ahmad zamani, rozainee khairudin & fatimah wati halim.  (2013).  the changing values of malays, maori and pacific islanders.  - 6:93-104.