Buku Penyelidikan

jalaluddin abdul malek, zurinah tahir.  (2019).  memperkasa b40: isu dan strategi sains sosial.  - 11. 

norizan abdul razak, jalaluddin abdul malek, suzana shahar.  (2019).  memperkasa b40: isu dan strategi sains sosial.  - 15. 

jalaluddin abdul malek.  (2019).  bandar pintar perubahan sosioteknologi dan masyarakat global bermaklumat.  - 469. 

jalaluddin abdul malek.  (2018).  pembangunan usahawan sosial di malaysia.  - 35. 

jalaluddin abdul malek.  (2018).  menuju kesejahteraan kota pintar@smart city (kpsc) di malaysia dan indonesia.  - 76. 

jalaluddin abdul malek.  (2017).  bandaraya bestari sistem kerajaan elektronik dan masyarakat global bermaklumat.  - 194. 

jalaluddin abdul malek.  (2016).  pembangunan dan transformasi persekitaran.  - 22. 

jalaluddin abdul malek, abdul aziz rahman & abdul razaq ahmad.  (2016).  pembangunan dan transformasi persekitaran.  - 10. 

abd hair awang, jalaluddin abdul malek & mohd yusuf hussain.  (2016).  pemindahan kepakaran syarikat multinasional asing di malaysia.  - 96. 

jalaluddin abdul malek.  (2016).  pembangunan dan transformasi persekitaran.  - 20. 

nurul hashimah jaffar, jalaluddin abdul malek & zulaiha ali othman.  (2016).  integriti pemangkin generasi yang mapan.  - Bab 14 : 182 - 193. 

jalaluddin abdul malek.  (2010).  pembangunan e-usahawan: satu panduan.  - 179-199. 

jalaluddin abdul malek.  (2010).  masyarakat digital di malaysia: perkembangan, aplikasi dan isu.  - 185-215(bab dlm buku). 

jalaluddin abdul malek.  (2009).  komuniti pembangunan dan transformasi.  - Bab 15 ; 275-289. 

jalaluddin abdul malek, abd hair awang, mohd yusof hussain dan mohammad shafari rusli.  (2009).  pembangunan dan pengurusan : modal insan negara.  - Bab 13, 263-282.