Buku Penyelidikan

ja`afar sahari, syazrin aklili, dzuraidah abd wahab, ruhizan mohd yasin, shahrum abdullah, ahmad kamal ariffin mohd ihsan, shahrir abdullah, mohd zaidi omar, norhamidi muhamad.  (2012).  mercu kesarjanaan pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan tindakan di institusi pengajian tinggi.  - 175-189. 

a. jalar, h. kamarudin, s. abdullah and mf mod yunoh.  (2008).  computers and simulation in modern science, volume ii.  - Vol II, 20-26.