Buku Penyelidikan

mohd yusoff mohd nor, zamri mahamod, khadijah abdul razak.  (2020).  sistem pendidikan di malaysia: sejarah dan cabaran abad ke-21.  - 41. 

khadijah abdul razak, zamri mahamod.  (2020).  profesion keguruan dan pembangunan insan.  - 74. 

norhayati abd ghani @ rani, khadijah abdul razak & maimun aqsha lubis.  (2017).  integrasi ilmu keunggulan pendidikan islam.  - 11. 

naimah ghazali, khadijah abdul razak & maimun aqsha lubis abdin lubis.  (2016).  falsafah dan pedagogi pendidikan islam: isu dan cabaran.  - 12. 

mardhiah mamat, khadijah abdul razak, maimun aqsha lubis abdin lubis & junaidah mat isa.  (2016).  falsafah dan pedagogi pendidikan islam: isu dan cabaran.  - 12. 

salina mat sehor,khadijah abdul razak & maimun aqsha lubis abdin lubis.  (2016).  falsafah dan pedagogi pendidikan islam: isu dan cabaran.  - 13.