Buku Penyelidikan

kuik cheng-chwee.  (2011).  china and east asian strategic dynamics: the shaping of a new regional order.  - Bab 7 127 - 149. 

kuik cheng chwee.  (2005).  china and asean: changing political and strategic ties.  - 5: 111-122.