Buku Penyelidikan

prof. ir. dr. shahrir abdullah.  (2012).  garis panduan penyediaan dokumen program pengajian universiti kebangsaan malaysia.  - 110. 

kamsuriah ahmad, salha abdullah, dan zaihosnita hood.  (2010).  mercu kesarjanaan pengajaran dan pembelajaran penyelidikan tindakan di institusi pengajian tinggi.  - 8:135-144.