Buku Penyelidikan

n.a. elmunim, m. abdullah.  (2021).  ionospheric delay investigation and forecasting.  - 100. 

siti aminah bahari, mardina abdullah, tajul ariffin musa, zahra bouya.  (2020).  modelling and mapping ionosphere over malaysia.  - 117. 

suhaila m buhari, mardina abdullah.  (2020).  gelembung plasma ruang angkasa aplikasi gps.  - 145. 

mardina abdullah, badariah bais, mohd hezri mokhtar, alina marie hasbi.  (2019).  sistem penderiaan suar matahari dan cuaca angkasa.  - 126. 

mandeep jit singh, mardina abdullah, baharudin yatim, mahamod ismail and wayan suparta.  (2010).  satellite communication.  - 253-281. 

norsuzila yaacob, mardina abdullah and mahamod ismail.  (2010).  trends in telecommunications technologies.  - 485-508.