Buku Penyelidikan

rospidah ghazali.  (2017).  memperkasa sosioekonomi kelompok b40 : mendepani arus perdana.  - 17. 

rospidah ghazali & hafizi mat salleh.  (2017).  bencana alam : ke arah pengurusan bencana yang mampan.  - 20. 

rospidah ghazali dan pazim@fadzim othman.  (2014).  pembangunan lestari di malaysia: harapan dan kenyataaan.  - Bab 21:446-475. 

chamhuri siwar, rospidah ghazali & sharina abdul halim..  (2014).  pembangunan lestari di malaysia: harapan dan kenyataan.  - xxv-xlii. 

chamhuri siwar, rospidah ghazali dan sharina abdul halim.  (2014).  pembangunan lestari di malaysia : harapan dan kenyataan.  - 504. 

rospidah ghazali, chamhuri siwar dan shaharuddin idrus..  (2008).  linking rural poverty and environment : governance and sustainable development policies.  - Bab 12 : 214-228. 

chamhuri siwar, rospidah ghazali, md. elias hossain, abdulai a.mumin.  (2008).  linking rural poverty and environment : governance and sustainable development policies.  - 627.