Buku Penyelidikan

abdulrahman alshikhy, zafir khan mohamed makhbul, suguna sinniah.  (2021).  adoption of human resource information system.  - 137. 

suguna sinniah, zafir khan mohamed makhbul.  (2021).  motivational challenges on job performance.  - 151. 

zafir khan mohamed makhbul, mohd helmi ali, tamat sarmidi.  (2021).  managing sustainable socio-economic palm oil.  - 169. 

zafir mohd makhbul, norlin khalid, tamat sarmidi.  (2021).  management of sustainable palm oil: policies and environmental considerations.  - 11. 

zafir mohd makhbul, mohd helmi ali, tamat sarmidi.  (2021).  managing sustainable socio-economic palm oil.  - 9. 

zafir khan mohamed makhbul.  (2021).  mengurus sumber manusia dan perubahan dalam ranjau perubahan.  - 114. 

zafir khan mohamed makhbul, mohd helmi ali, fazilah mohamad hasun.  (2021).  leadership in a wave of change.  - 16. 

zafir khan mohamed makhbul, norlin khalid, tamat sarmidi.  (2021).  management of sustainable palm oil: policies and environmental considerations.  - 219. 

zafir khan mohamed makhbul, mohd helmi ali, fazilah mohamad hasun.  (2021).  leadership in a wave of change.  - 110. 

zafir khan mohamed makhbul, mohd helmi ali, fazilah mohamad hasun.  (2021).  leadership in a wave of change.  - 5. 

zafir mohd makhbul, nor liza abdullah, fazilah mohamad hasun.  (2020).  impak covid-19 terhadap insan.  - 14. 

zafir mohd makhbul, nor liza abdullah, fazilah mohamad hasun.  (2020).  impak covid-19 terhadap insan.  - 13. 

zafir mohd makhbul, nor liza abdullah, fazilah mohamad hasun.  (2020).  impak covid-19 terhadap insan.  - 11. 

zafir khan mohamed makhbul, fazilah mohamad hasun.  (2020).  stres: cabaran kehidupan dan organisasi.  - 168. 

zafir khan mohamed makhbul, nor liza abdullah, fazilah mohamad hasun.  (2020).  impak covid-19 terhadap insan.  - 194. 

zafir khan mohamed makhbul, fazilah mohamad hasun.  (2020).  mengurus insan ibrah peribahasa melayu.  - 277. 

zafir mohd makhbul, fazilah mohamad hasun.  (2020).  sumber manusia mendepani industri 4.0.  - 428. 

zafir mohd makhbul, fazilah mohamad hasun.  (2018).  pembangunan modal insan lestari.  - 15. 

mohd helmi ali, zafir mohd makhbul.  (2018).  pembangunan modal insan lestari.  - 15. 

zafir khan mohamed makhbul, fazilah mohamad hasun, mohd helmi ali.  (2018).  keperluan kemahiran mendepani revolusi perindustrian keempat.  - 15. 

zafir mohd makhbul, mohd helmi ali, sheikh muhamad hizam.  (2018).  kesejahteraan insan seimbang dalam organisasi berdaya saing.  - 18. 

zafir mohd makhbul, rasidah arshad, rosmah mat isa.  (2018).  kesejahteraan insan seimbang dalam organisasi berdaya saing.  - 126. 

zafir mohd makhbul, rosmah mat isa, rasidah arshad.  (2018).  pembangunan modal insan lestari.  - 200. 

zafir mohd makhbul, rasidah arshad, rosmah mat isa.  (2018).  kesejahteraan insan seimbang dalam organisasi berdaya saing.  - 17. 

zafir mohd makhbul, rosmah mat isa, rasidah arshad.  (2018).  pembangunan modal insan lestari.  - 4. 

zafir mohd makhbul, rosmah mat isa, rasidah arshad.  (2018).  pembangunan modal insan lestari.  - 17. 

zafir mohd makhbul, fazilah mohamad hasun, mohd. helmi ali.  (2018).  pembangunan modal insan lestari.  - 14. 

zafir mohd makhbul & fazilah mohamad hasun.  (2017).  mencari dan menggilap bakat dalam organisasi.  - 206. 

zafir mohd makhbul & fazilah mohamad hasun.  (2017).  pengurusan perniagaan.  - 248. 

zafir mohd makhbul & fazilah mohamad hasun.  (2017).  keusahawanan dan mengurus prestasi sumber manusia.  - 224. 

zafir khan mohamed makhbul, razali othman, mohd asri husain, herzadawati mohd amjah & anuar pairan.  (2016).  pentadbir pemangkin transformasi universiti.  - 122. 

zafir mohd makhbul, mohd hizam hanafiah & fazilah mohamad hasun.  (2013).  pengurusan organisasi.  - 690. 

zafir mohd makhbul, mohd hizam hanafiah dan fazilah mohamad hasun.  (2013).  pengurusan organisasi.  - 690. 

zafir mohd makhbul.  (2013).  pengurusan sumber manusia berdaya saing.  - 230. 

zafir mohd makhbul.  (2012).  ergonomik dan stres di malaysia.  - 154. 

zafir mohd makhbul, ruzita abdul rahim & norjaya mohd yasin.  (2012).  teori penyelidikan dan praktis dalam pengurusan perniagaan.  - 386. 

zafir mohd makhbul.  (2012).  pengurusan sumber manusia berdaya saing.  - 230. 

zafir mohd makhbul, ruzita abdul rahim & norjaya mohd yasin.  (2012).  teori, penyelidikan dan praktis dalam pengurusan perniagaan.  - 386. 

zafir mohd makhbul, mohd hizam hanafiah & fazilah mohamad hasun.  (2012).  pengurusan organisasi.  - 691. 

halimahtun khalid, alan hedge, tareq z.ahram (ed.), 2011, a.r. ismail, m.h.m. haniff, b.m. deros, n.k. makhtar, z.k.m. makhbul.  (2011).  advances in ergonomics modeling and usability evaluation.  - 127-136. 

abd hair awang, rahmah ismail dan zafir mohd makhbul.  (2009).  pembangunan dan pengurusan : modal insan negara.  - Bab 1; 1-11. 

zafir mohd makhbul.  (2009).  pembangunan dan pengurusan modal insan negara.  - 183-202 (bab dlm buku). 

abd hair awang, rahmah ismail, zafir mohd makhbul.  (2009).  pembangunan dan pengurusan : modal insan negara.  - 284.