Buku Penyelidikan

nor effendy othman, rosilah hassan, kamsuriah ahmad & mohamad zaidi sarifuddin.  (2015).  inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam teknologi maklumat.  - Bab 10 : 89-95. 

kamsuriah ahmad, siti fadzilah mat noor, dian indrayani jambari, tengku siti meriam tengku wook, rosilah hassan.  (2015).  inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam teknologi maklumat.  - 197. 

rosilah hassan, mohd hizam hanafiah, aini aman & norngainy mohd tawil.  (2014).  fundamentals of entrepreneurship and innovation.  - 268. 

rodziah latih, rosilah hassan.  (2012).  mercu kesarjanaan pengajaran dan pembelajaran : penyelidikan tindakan di institusi pengajian tinggi.  - 247-251(19).