Buku Penyelidikan

noorashikin mustafa, noor faridatul ainun zainal, siti norul huda sheikh abdullah, azuraliza abu bakar, salwani abdullah.  (2013).  pengecaman pola teori & aplikasi.  - 267-279 (11). 

b.z.halimah, a.azlina, t.m.sembok, i.sufian, shahrul azman m.n.,a.b.azuraliza,a.o.zulaiha,o.nazlia, a.salwani, a.sanep,m.t.hailani, m.z.zaher, j.azizah,m.y.nor faezah,w.o.choo, chew abdullah and b. so.  (2009).  visual informatics: bridging research and practice.  - 288-301.