Buku Penyelidikan

zamri mahamod, mohamed amin embi & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2010).  pentaksiran berasaskan sekolah: panduan untuk guru bahasa melayu, inggeris dan arab.  - 238. 

adnan abdullah, zamri mahamod, mohamed amin embi & nik mohd rahimi nik yusoff & zolkepli haron.  (2010).  pancadimensi pengajaran dan pembelajaran bahasa: trend dan amalan bahasa.  - 16: 231-239. 

zamri mahamod, mohamed amin embi & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2010).  strategi pembelajaran bahasa melayu dan inggeris pelajar cemerlang.  - 301. 

ezad azraai jamsari, zamri arifin, nik mohd rahimi nik yusoff, kamaruzaman yusoff, farid mat zain & wan kamal mujani.  (2009).  dunia melayu dan islam: satu wacana.  - 85-109.