Buku Penyelidikan

mohammad fadzeli jaafar (ed.). zaharani ahmad, harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, norsimah mat awal, nor hashimah jalaluddin, idris aman, mohammad fadzeli jaafar, rogayah a razak.  (2014).  pengenalan linguistik : teoretis dan aplikasi.  - 181-206. 

kalthum ibrahim, marlyna maros, mohd fadzeli jaafar dan mohammed azlan mis.  (2008).  bahasa inggeris sebagai bahasa kedua: masalah dan cabaran.  - Bab 5:115-134. 

kalthum ibrahim, marlyna maros, mohd fadzeli jaafar dan mohammed azlan mis.  (2008).  bahasa inggeris sebagai bahasa kedua - masalah dan cabaran.  - 115-135.