Buku Penyelidikan

lokhman hakim osman, siti norida wahab, ahmad raflis che omar, abdullah sanusi othman, azhar ahmad.  (2020).  impak covid 19 terhadap insan.  - 8. 

zafir mohd makhbul, nor liza abdullah, fazilah mohamad hasun.  (2020).  impak covid-19 terhadap insan.  - 200. 

suraiya ishak, ahmad raflis che omar.  (2019).  perniagaan & etika orang tengah industri sawit malaysia.  - 121. 

suraiya ishak; ahmad raflis che omar.  (2015).  undang-undang pengguna dan keadilan sosial.  - 12 (212-227). 

suraiya ishak, ahmad raflis che omar, kadir arifin & mohd yusof hussain.  (2014).  etika & pembangunan.  - 81. 

suraiya ishak, ahmad raflis che omar, mohd fauzi mohd jani, amal hayati ishak, abdullah sanusi othman, hamdino hamdan, jumaat abd. moen & zaimah darawi.  (2013).  perniagaan sosial di malaysia.  - 148. 

mohd fauzi mohd jani, takeru ohe, siohong tih, zaimah darawi, ahmad azmi mohd ariffin, rozita amiruddin, mohd radzuan rahid and ahmad raflis che omar.  (2010).  entrepreneurship education & small and medium enterprises development.  - 106. 

ahmad raflis che omar, zaimah darawi and siohong tih.  (2007).  entrepreneurship & business competitiveness.  - 3:71-82.