Buku Penyelidikan

abdull rahman mahmood, mohd haidhar kamarzaman, mudasir rosder @ vudah mohsin.  (2015).  citra usuluddin @ falsafah.  - 1, 1-16. 

zakaria stapa, jaffary awang, abdull rahman mahmood.  (2011).  hala tuju politik muslim di malaysia.  - 117.