Buku Penyelidikan

hazura mohamed, hairulliza mohamad judi, nur fazidah elias, ruzzakiah jenal, siti aishah hanawi, hazilah mohd amin, noraidah sahari, shahrina shahrani, rofizah mohamad.  (2015).  inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam teknologi maklumat.  - 18:155-160. 

ong shi ying, nur fazidah elias, siti fadzilah mat noor.  (2013).  ikhtisar projek tahun akhir.  - 292-308.