Buku Penyelidikan

noraini talip, mohd. arrabe' ahmad baei.  (2018).  debunga dan implikasi taksonomi famili bakau (rhizophoraceae, avicenniaceae dan sonneratiaceae).  - 184. 

kamilia huda mohd zaini & noraini talip.  (2017).  siri penyelidikan sains sekitaran dan sumber alam 2017.  - 5. 

noraini talip & nurnida mohd kamal.  (2017).  bakau rhizophoraceae anatomi dan mikromorfologi daun.  - 254. 

noraini talip, norhayati ahmad, maimon abdullah.  (2014).  taman paku pakis : a hidden gem of universiti kebangsaan malaysia.  - 185. 

noraini talip, norhayati ahmad, maimon abdullah.  (2014).  taman paku pakis fern garden a hidden gem of universiti kebangsaan malaysia.  - 185. 

noraini talip, mohamad ruzi abdul rahman, farrah-melissa moksin, shamsul kamis, tajuddin abdul manap.  (2013).  guide to peninsular malaysia edible and medicinal ferns.  - 76.