Buku Penyelidikan

norfadillah derahim, kadir arifin.  (2022).  penilaian iklim keselamatan dan prestasi keselamatan pekerja sistem pengangkutan rel bandar.  - 212. 

kadir arifin, fazil a.rahman.  (2022).  pengurusan keselamatan industri di malaysia.  - 205. 

zitty sarah ismail, kadir arifin, mazhani muhammad.  (2022).  pengurusan keselamatan industri di malaysia.  - 205. 

kadir arifin, mohamad azrin ahamad.  (2022).  pengurusan keselamatan industri di malaysia.  - 205. 

kadir arifin, siti hajariah ilani mat lazim.  (2022).  pengurusan keselamatan industri di malaysia.  - 205. 

mohd azhar mohamed ali, kadir arifin.  (2021).  mendepani cabaran penglibatan awam dalam rancangan tempatan di malaysia.  - 211. 

zitty sarah ismail, kadir arifin, mazhani muhammad.  (2021).  kemakmuran dan keseimbangan pembangunan.  - 19. 

kadir arifin, mohammad lui juhari.  (2021).  occupational safety and health in malaysia securing the future.  - 254. 

kadir arifin, norfadillah derahim.  (2021).  kemakmuran dan keseimbangan pembangunan.  - 24. 

norfadillah derahim, kadir arifin.  (2020).  isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.  - 57. 

mohammad lui juhari, kadir arifin.  (2020).  isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.  - 47. 

hafizi zakaria, kadir arifin, kadaruddin aiyub.  (2020).  pengurusan fasiliti dalam amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.  - 225. 

kadir arifin.  (2020).  isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.  - 382. 

kadir arifin, zitty sarah ismail.  (2020).  isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.  - 20. 

zitty sarah ismail, kadir arifin, kadaruddin aiyub.  (2019).  budaya keselamatan pekerjaan universiti penyelidikan di malaysia.  - 153. 

mohd hafiidz jaafar, kadir arifin, kadaruddin aiyub.  (2019).  pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam industri pembinaan perumahan.  - 191. 

dona raihana don ramli, kadaruddin aiyub, kadir ariffin.  (2019).  nilai pulangan sosial pelaburan.  - 108. 

kadir arifin.  (2018).  sistem pegurusan keselamatan, kesihatan dan persekitaran pekerjaan di malaysia.  - 255. 

azima abdul manaf, suhana saad, kadir arifin.  (2016).  pembangunan dan tranformasi persekitaran.  - 231. 

sarmila md sum & kadir ariffin.  (2016).  pembangunan dan transformasi persekitaran.  - 11. 

kadir arifin & kadaruddin aiyub.  (2016).  transformasi dan dayahuni habitat manusia.  - 19. 

muhammad rizal razman, mazlin mokhtar & kadir arifin.  (2016).  governans kelestarian : kesejahteraan alam sekitar dan kesihatan masyarakat di malaysia.  - 176. 

lukman zm, azahan awang, kadir arifin & kadaruddin aiyub.  (2016).  transformasi dan dayahuni habitat manusia.  - 20. 

azahan awang, lukman z. mohamad, jamaluddin md jahi, kadaruddin aiyub & kadir arifin.  (2016).  transformasi dan dayahuni habitat malaysia.  - 23. 

norul hajar nordin, muhammad rizal razman, kadir arifin & azrina azlan.  (2016).  governans kelestarian kesejahteraan alam sekitar dan kesihatan masyarakat di malaysia.  - 20. 

mohamad shaharudin samsurijan, azhan awang, kadarudin aiyub, kadir arifin, mohd yusof hussain.  (2015).  hubungan etnik di malaysia: warisan, watan dan wawasan.  - 125-134. 

suraiya ishak, ahmad raflis che omar, kadir arifin & mohd yusof hussain.  (2014).  etika & pembangunan.  - 81. 

azahan awang, lukman z. mohamad, jamaluddin md. jahi, kadaruddin aiyub & kadir arifin.  (2013).  transformasi dan dayahuni habitat manusia.  - BAB 8: 173-196. 

kadir arifin & kadaruddin aiyub.  (2013).  transformasi dan dayahuni habitat manusia.  - Bab 14: 301-320. 

pm dr. kadaruddin aiyub, pm dr. lukman z. mohamad, pm dr. kadir arifin, dr. azahan awang.  (2012).  garis panduan pengurusan & pembangunan kemudahan kolej kediaman ipta.  - 139. 

jamaluddin md. jahi, muhammad rizal razman & kadir arifin.  (2011).  persekitaran dan kesihatan masyarakat.  - 12: 221-229. 

kadir arifin, syarif h mawhib & jamaluddin md. jahi.  (2009).  keselamatan insan nasional dan serantau: aspirasi dan realiti.  - 27:513-528. 

azahan awang, kadir arifin.  (2008).  dinamika sosial, pembangunan & persekitaran di malaysia.  - Bab 4:67-89. 

jamaluddin md. jahi, kadaruddin aiyub, kadir arifin, muhammad rizal razman, azahan awang, abdul samad hadi, abdul hadi harman shah, laily bin din.  (2008).  ekosistem bandar perindustrian : prosiding bengkel ekosistem bandar perindustrian.  - 134. 

azahan awang & kadir arifin.  (2008).  dinamika sosial, pembangunan & persekitaran di malaysia.  - Bab 2 hlm. 67-89. 

jamaluddin md jahi, mohd jailani mohd nor, kadir arifin & azahan awang.  (2004).  alam sekitar dan kesejahteraan masyarakat malaysia..  - 261.