Buku Penyelidikan

muhammad rizal razman.  (2016).  governans kelestarian: kesejahteraan alam sekitar dan kesihatan masyarakat di malaysia.  - 15. 

muhammad rizal razman, mazlin mokhtar & kadir arifin.  (2016).  governans kelestarian : kesejahteraan alam sekitar dan kesihatan masyarakat di malaysia.  - 176. 

muhammad rizal razman.  (2016).  habitat manusia dan pengurusannya.  - 12. 

azimon abdul aziz, sakina shaik ahmad yusoff, rahmah ismail, shamsuddin suhor, kartini aboo talib@khalid, muhammad rizal razman.  (2015).  undang-undang pengguna dan keadilan sosial.  - 4, 74-93. 

sakina shaik ahmad yusoff, azimon abdul aziz, muhammad rizal razman, rahmah ismail, shamsuddin suhor, kartini aboo talib@khalid.  (2015).  undang-undang pengguna dan keadilan sosial.  - 3; 50-73. 

rahmah ismail, muhammad rizal razman, sakina shaik ahmad yusoff, azimon abdul aziz, shamsuddin suhor & kartini aboo talib @ khalid.  (2015).  undang-undang pengguna dan keadilan sosial.  - 150-168. 

sakina shaik ahmad yusoff, kartini aboo talib @ khalid, shamsuddin suhor, rahmah ismail, azimon abdul aziz & muhammad rizal razman.  (2015).  pengguna dan undang undang.  - 198-223. 

azrina azlan, norhayati mat, muhammad rizal razman & sakina shaik ahmad yusoff.  (2015).  undang - undang pengguna dan keadilan sosial.  - 246-254. 

muhammad rizal razman, emrizal & zuliskandar ramli.  (2015).  kelestarian alam sekitar di malaysia dan indonesia: pendekatan pengurusan dan undang-undang.  - 1-187. 

shamsuddin suhor, sakina shaik ahmad yusoff, muhammad rizal razman, rahmah ismail, kartini aboo talib@khalid, azimon abdul aziz.  (2015).  undang-undang pengguna dan keadilan sosial.  - 11; 201-211. 

kartini aboo talib@khalid, sakina shaik ahmad yusoff, muhammad rizal razman, azimon abdul aziz, rahmah ismail, shamsuddin suhor.  (2015).  undang-undang pengguna dan keadilan sosial.  - 9; 169-188. 

nor fairuz abu bakar, muhammad rizal razman, jamaluddin md jahi & abdul samad hadi.  (2015).  undang-undang pengguna dan keadilan sosial.  - Bab 13:228-245. 

muhammad rizal razman.  (2015).  pengguna dan undang-undang.  - Bab 6 : 110-132. 

muhammad rizal razman, sakina shaik ahmad yusoff, jamaluddin md jahi, shamsuddin suhor, rahmah ismail, azimon abdul aziz, kartini aboo talib @ khalid.  (2015).  undang-undang pengguna dan keadilan sosial.  - 10; 189-200. 

muhammad rizal razman.  (2015).  kelestarian alam sekitar di malaysia dan indonesia: pendekatan pengurusan dan undang-undang.  - Bab 2: 17-33. 

muhammad rizal razman, abdul samad hadi, jamaluddin md jahi, abdul hadi harman shah, ahmad fariz mohamed & shaharudin idrus.  (2014).  perlindungan alam sekitar: inisiatif global dan penglibatan tempatan.  - 112. 

jamaluddin md. jahi, muhammad rizal razman, rusli zainal, abdullah sulaiman & emrizal.  (2013).  pengurusan alam sekitar di malaysia dan indonesia.  - 320. 

jamaluddin md. jahi, muhammad rizal razman, rusli zainal, abdullah sulaiman & emrizal.  (2013).  pengurusan alam sekitar di malaysia dan indonesia.  - 301-314. 

jamaluddin md. jahi, muhammad rizal razman & rusli zainal.  (2013).  pengurusan alam sekitar di malaysia dan indonesia.  - Bab 1: 11-29. 

muhammad rizal razman.  (2013).  pengurusan alam sekitar di malaysia dan indonesia.  - Bab 14: 269-300. 

jamaluddin md. jahi, muhammad rizal razman & kadir arifin.  (2011).  persekitaran dan kesihatan masyarakat.  - 12: 221-229. 

jamaluddin md. jahi, kadaruddin aiyub, kadir arifin, muhammad rizal razman, azahan awang, abdul samad hadi, abdul hadi harman shah, laily bin din.  (2008).  ekosistem bandar perindustrian : prosiding bengkel ekosistem bandar perindustrian.  - 134.