Buku Penyelidikan

nur adibah alias, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2021).  terjemahan arab-melayu aplikasi kamus dan mesin terjemahan.  - 12. 

muhamad khairul anuar zulkepli, suhaila zailani @ hj ahmad, md nor abdullah.  (2021).  lafaz al-ma' (air) dalam al-quran.  - 142. 

nur adibah alias, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2021).  terjemahan arab-melayu aplikasi kamus dan mesin terjemahan.  - 10. 

suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2021).  terjemahan arab-melayu aplikasi kamus dan mesin terjemahan.  - 13. 

suhaila zailani @ hj ahmad, maheram ahmad.  (2021).  terjemahan arab-melayu aplikasi kamus dan mesin terjemahan.  - 11. 

suhaila zailani @ hj ahmad, maheram ahmad.  (2021).  terjemahan arab-melayu aplikasi kamus dan mesin terjemahan.  - 141. 

ninie amira drahim, farid mat zain, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2021).  peranan tokoh agama dalam sejarah perjuangan kemerdekaan malaysia.  - 17. 

faizah jusoh & suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2017).  permainan cari kata bahasa arab.  - 83. 

zamri arifin, emad hamzah elrabi`, salmah ahmad, yusuf azuz eljazairi, hakim zainal, suhaila zailani, kaseh abu bakar & maheram ahmad.  (2017).  al-lughah al-arabiah wa adabuha wa thaqafatuha fi al-mamlakah al-arabiah al-sa`udiah wa maliziya.  - 837. 

suhaila zailani @ hj ahmad & salmah ahmad.  (2017).  kajian teks arab = dirasah al-nusus al-arabiah.  - 65. 

suhaila zailani @ ahmad, maryam abd rahman, salmah ahmad, kaseh abu bakar & hakim zainal.  (2017).  al-lughah al-arabiah wa adabuha wa thaqafatuha fi al-mamlakah al-arabiah al-sa`udiah wa maliziya.  - 13. 

salmah ahmad & suhaila zailani @ ahmad.  (2017).  al-lughah al-arabiah wa adabuha wa thaqafatuha fi al-mamlakah al-arabiah al-sa`udiah wa maliziya.  - 9. 

maheram ahmad, rahmah abd al-wahid abdullah kassim & suhaila ahmad.  (2017).  al-lughah al-arabiah wa adabuha wa thaqafatuha fi al-mamlakah al-arabiah al-saudiah wa maliziya.  - 14. 

salasiah hanin hamjah, latifah abdul majid & suhaila zailani @ ahmad.  (2016).  penyelidikan kontemporari dalam pengajian islam.  - 270. 

salamiah ab. ghani, izziah suryani mat resad arshad & suhaila zailani @ ahmad.  (2016).  ulama patani ketokohan dan keilmuan.  - 10. 

suhaila zailani @ ahmad, zainuddin ismail, salamiah ab. ghani, faizah jusoh, ummu hani hashim, hakim zainal & khazri osman.  (2016).  bahasa arab menerusi al-quran.  - buku 1.  117. 

nur pratiwi, suhaila zailani @ ahmad & salamiah ab. ghani.  (2016).  kualiti pengajaran dan pembelajaran bahasa arab.  - 17. 

kaseh abu bakar, khadijah halilah abdul rasyid, suhaila zailani and maheram ahmad.  (2015).  essays on the arabian nights.  - 41-50. 

suhaila zailani @ ahmad, md. nor abdullah dan zamri arifin.  (2014).  warisan kecendekiaan islam: bahasa dan kesusasteraan arab.  - Bab 1:1-6. 

suhaila zailani @ ahmad, hakim zainal, ummu hani hashim, khazri osman, zainuddin ismail & salamiah ab. ghani.  (2014).  dimensi pengajaran dan pembelajaran bahasa arab dan pengajian islam.  - 27-43. 

suhail zailani@ ahmad, md. nor abdullah dan zamri arifin.  (2014).  warisan kecendekiaan islam: bahasa dan kesusasteraan arab.  - 132. 

suhaila zailani @ ahmad.  (2014).  warisan kecendekiaan islam: bahasa dan kesusasteraan islam.  - 10/105-114. 

suhaila zailani @ hj,ahmad, zainuddin ismail, ummu hani hj. hashim, khazri osman.  (2013).  bahasa arab menerusi al-qur`an (buku 1).  - 126.