Buku Penyelidikan

nik lukman nik ibrahim, kamarul afizi kosman, azimin samsul mohd tazilan.  (2012).  sains dan teknologi alam melayu.  - 350. 

che husna azhari, rosdan abdul manan, kamarul afizi kosman, mohd zaidi hassan.  (2011).  artifak sains dan teknologi alam melayu.  - 129. 

hermayulis, che husna azhari, frenki hardian & kamarul afizi bin kosman.  (2009).  sains dan teknologi alam melayu.  - 5, 117-141. 

kamarul afizi kosman.  (2009).  sains dan teknologi alam melayu.  - 6,146-168. 

kamarul afizi bin kosman, lim yong long, rosdan abdul manan, azimin samsul mohd tazilan & mohamad tajuddin mohamad rasdi.  (2008).  50 tahun perumahan awam di kuala lumpur : menyingkap sejarah perkembangan & halatuju perumahan di ibu negara.  - 176.