Buku Penyelidikan

raja nor asmani raja yaakob, salasiah hanin hamjah.  (2021).  kaunseling islam dan kesejahteraan insan.  - 11. 

salasiah hanin hamjah, md noor saper, zainab ismail.  (2021).  kaunseling islam dan kesejahteraan insan.  - 208. 

siti nazratul ain mohd. arifin, mohd. shafiee hamzah, salasiah hanin hamjah.  (2021).  kaunseling islam dan kesejahteraan insan.  - 8. 

nadhirah muhamad arib, salleh amat, salasiah hanin hamjah.  (2021).  kaunseling islam dan kesejahteraan insan.  - 9. 

salasiah hanin hamjah, norazman amat.  (2021).  kaunseling islam dan kesejahteraan insan.  - 15. 

norazman amat, norshamsinor baharin, salasiah hanin hamjah.  (2021).  kaunseling islam dan kesejahteraan insan.  - 9. 

salasiah hanin hamjah, md. noor saper, zainab ismail.  (2021).  kaunseling islam dan kesejahteraan insan.  - 8. 

salasiah hanin hamjah.  (2020).  pembangunan dan pendidikan masyarakat islam.  - 15. 

zainab ismail, salasiah hanin hamjah, nurbaitil aminah mohd anuar.  (2020).  konsep dan proses kaunseling islam.  - 127. 

jaffary awang, salasiah hanin hamjah, muhammad arif yahya.  (2020).  pembangunan dan pendidikan masyarakat islam.  - 7. 

zainab ismail, salasiah hanin hamjah, nurbaitil aminah mohd anuar.  (2020).  konsep dan proses kaunseling islam.  - 125. 

jaffary awang, salasiah hanin hamjah, muhammad arif yahya.  (2020).  pembangunan dan pendidikan masyarakat islam.  - 1-233. 

zainab ismail, salasiah hanin hamjah, nurbaitil aminah mohd anuar.  (2020).  konsep dan proses kaunseling islam.  - 127. 

zainab ismail, salasiah hanin hamjah, nurbaitil aminah mohd anuar.  (2020).  konsep daan proses kaunseling islam.  - 127. 

salasiah hanin hamjah, mohamad zulkifli abdul ghani.  (2020).  wasatiyyah, konsep dan pengamalan.  - 13. 

salasiah hanin hamjah.  (2020).  konsep dan proses kaunseling islam.  - 13. 

zainab ismail, wan ibrahim wan ahmad, salasiah hanin hamjah, muhammad adib samsudin, rosmawati mohamad rasit.  (2019).  pengiklanan menurut persepktif islam.  - 11. 

zulkefli aini, salasiah hanin hamjah, nur a'thiroh masyaa'il tan abdullah@tan ai pao, khazri osman, hasanah abd. khafidz, zainab ismail.  (2019).  bimbingan asas fardhu ain masyarakat orang asli kelantan - tauhid tahap 1.  - 61. 

salasiah hanin hamjah, izzah nur aida zur raffar.  (2019).  pengiklanan menurut perspektif islam.  - 14. 

zulkefli aini, salasiah hanin hamjah, nur a'thiroh masyaa'il tan abdullah@tan ai pao, khazri osman, hasanah abd. khafidz, zainab ismail.  (2019).  bimbingan asas fardhu ain masyarakat orang asli kelantan - feqah tahap 1.  - 97. 

salasiah hanin hamjah.  (2019).  buku bercakap dengan cermin, perjuangkan syurgamu.  - 9. 

nora ahmad @ aziz, adawiyah ismail, salasiah hanin hamjah.  (2019).  amalan kerohanian pesakit kanser wanita.  - 108. 

adawiyah ismail, jawiah dakir, noor aziah mohd. awal, siti rugayah tibek, fariza md.sham, salasiah hanin hamjah & rosmawati mohamad rasit.  (2018).  modul pembinaan keluarga sakinah dalam pembentukan keluarga mithali di malaysia.  - 49. 

izzah nur aida zur raffar, salasiah hanin hamjah.  (2018).  personaliti bapa mithali menurut perspektif islam.  - 93. 

salasiah hanin hamjah.  (2017).  modul kaunseling islam menurut al-ghazali.  - 66. 

zainab ismail, wan ibrahim wan ahmad, zuria mahmud, salasiah hanin hamjah, zuliza mohd kusrin, razaleigh muhamat@kawangit, roziah sidik@mat sidek, rasidah jemain & elmi baharuddin.  (2017).  dakwah dalam kepelbagaian.  - 25. 

adawiyah ismail, salasiah hanin hamjah & mohamad zulkifli abdul ghani.  (2017).  dakwah dalam kepelbagaian.  - 184. 

salasiah hanin hamjah, latifah abdul majid & suhaila zailani @ ahmad.  (2016).  penyelidikan kontemporari dalam pengajian islam.  - 270. 

rosmawati mohamad rasit, salasiah hanin hamjah, siti rugayah tibek, muhamad faisal ashaari, muhammad adib samsudin, zulkefli aini & ahmad irdha mokhtar.  (2016).  dakwah dan etnik di malaysia.  - 6. 

adawiyah ismail, salasiah hanin hamjah & fairuz hafiizh othman.  (2016).  dakwah & etnik di malaysia.  - 11. 

zulkefli aini, abd. hakim mohad, rosmawati mohamad rasit, muhamad faisal ashaari, siti rugayah tibek, muhaammad adib samsudin, salasiah hanin hamjah, ahmad irdha mokhtar & s. salahuddin suyurno.  (2016).  dakwah dan etnik di malaysia.  - Bab 15 : 172-183. 

salasiah hanin hamjah, latifah abdul majid & zuliza mohd. kusrin.  (2016).  penyelidikan kontemporari dalam pengajian islam.  - 6 (xvii-). 

a`dawiyah ismail, zainab ismail, salasiah hanin hamjah & rosmawati mohamad rasit.  (2016).  penyelidikan kotemporari dalam pengajian islam.  - 4. 

salasiah hanin hamjah.  (2016).  pendekatan kaunseling spiritual menurut al-ghazali.  - 257. 

salasiah hanin hamjah.  (2016).  dakwah dan perubahan sosiobudaya.  - 212. 

rosmawati mohamad rasit, salasiah hanin hamjah & fariza md sham.  (2016).  garis panduan patuh syariah dalam filem.  - 18. 

muhammad adib samsudin, salasiah hanin hamjah.  (2015).  new perspectives on contemporary social studies.  - 233-239. 

rosmawati mohamad rasit, zabidi mohamed, siti rugayah hj. tibek, salasiah hanin hamjah, razaleigh muhamat@kawangit, muhamad faizal ashaari.  (2015).  modul `da`iescript2screen` penulisan skrip patuh syariah.  - 31. 

rosmawati mohamad rasit & salasiah hanin hamjah.  (2014).  isu dakwah masa kini.  - 86-97. 

salasiah hanin hamjah.  (2014).  pembangunan dakwah mualaf.  - 26-36. 

salasiah hanin hamjah, zainab ismail, rosmawati mohamad rasit & ermy azziaty rozali.  (2014).  dimensi pengajaran dan pembelajaran bahasa arab dan pengajian islam.  - Bab 8: 83-98. 

fariza md.sham,salasiah hanin hamjah,siti norlina muhamad,intan farhana saparuddin,mohd izhar ariff mohd kashim.  (2014).  warisan kecendekiaan islam dakwah,seni dan media.  - 121-125. 

salasiah hanin hamjah, zainab ismail, rosmawati mohamad rasit & ermy azziaty rozali.  (2014).  dimensi pengajaran dan pembelajaran bahasa arab dan pengajian islam.  - Bab 7:69-82. 

zainab ismail, salasiah hanin hamjah & rosmawati mohamad rasit.  (2014).  isu dakwah masa kini keluarga komuniti marginal dan pendidikan.  - 258. 

salasiah hanin hamjah, zainab ismail, fariza md. sham & adawiyah ismail.  (2014).  pembangunan dakwah semasa..  - Bab 8 : 109-118. 

azizah mahadi, zainab ismail & salasiah hanin hamjah.  (2014).  pembangunan dakwah semasa.  - Bab 7: 96-108. 

salasiah hanin hamjah & muhamad kasim mat yatim.  (2014).  dakwah, media dan masyarakat.  - Bab 10: hlm 119-132. 

salasiah hanin hamjah, rosmawati mohamad rasit, fariza md. sham, zainab ismail, zuliza mohd kusrin, mohd al-adib samuri & nazirah kamal basah.  (2014).  dakwah, media dan masyarakat.  - 20-30. 

siti nor azizah abdul majid, salasiah hanin hamjah & md. nor abdullah.  (2014).  warisan kecendikiawan islam, dakwah seni dan media.  - 106-116. 

fariza md sham,salasiah hanin hamjah,mohd jurairi sharifudin.  (2013).  personaliti dari perspektif al-ghazali.  - 97. 

azizah mahadi, zainab ismail & salasiah hanin hamjah.  (2011).  pembangunan dakwah semasa.  - 73-84. 

salasiah hanin hamjah, zainab ismail, fariza md sham & a`dawiyah ismail.  (2011).  pembangunan dakwah semasa.  - 85-93. 

zaizul ab. rahman, ahmad sunawari long, jaffary awang, indriaty ismail, norodzoh hj siren, fakhrul adabi abdul kadir, salasiah hanin hamjah & ab. aziz mohd zain.  (2011).  pembangunan dakwah semasa.  - Bab 15 hlm 151. 

salasiah hanin hamjah, zainab ismail, fariza md. sham & a`dawiyah ismail.  (2011).  dakwah pembangunan semasa.  - 85-93. 

zaizul ab. rahman, ab. aziz mohd zain, jaffary awang, ahmad sunawari long, norodzoh hj siren, fakhrul adabi abdul kadir, salasiah hanin hamjah & indriaty ismail.  (2011).  pembangunan dakwah semasa.  - Bab 19 hlm 199.