Buku Penyelidikan

rabiatul jannah mohamad & sharifah zarina syed zakaria.  (2016).  kelestarian alam sekitar, ekonomi dan sosial di malaysia.  - 20. 

sharifah zarina syed zakaria & aminuddin mohamed.  (2015).  cerita-cerita rakyat masyarakat orang asli di malaysia.  - 1-158. 

aminuddin mohamed, che lah che mamat, mohd nor mohamed, norhsyisyamudin kamil, norshamsuri shafie, umran shamsuddin, abd jamil sabdin & sharifah zarina syed zakaria.  (2015).  manual pelaksanaan inovasi literasi muzikal jasmania peribumi.  - 1-44.