Buku Penyelidikan

norizan hassan, aisyah abdul-rahman, zaleha yazid.  (2018).  pengurusan institusi wakaf di johor dan selangor : satu perbandingan.  - 110. 

zaleha yazid.  (2018).  pembangunan modal insan lestari.  - 200.