Buku Penyelidikan

muhammad nazir alias, amir husin mohd nor, amir fazlim yusoff, mohd fadhil mohd faudzi, siti arpah jaafar & johana mohd taib.  (2010).  kesalahan jenayah aqidah menurut kerangka perundangan di malaysia.  - Bab 1: 1-40. 

muhammad nazir alias, amir husin mohd nor, amir fazlim yusoff, mohd fadhil mohd faudzi, siti arpah jaafar & johana mohd taib.  (2010).  kesalahan jenayah aqidah menurut kerangka perundangan di malaysia.  - Bab 2: 41-66. 

amir husin mohd nor, muhammad al-adib samuri, muhammad nazir alias, hashim mehat, amir fazlim yusoff & mudasir rosder.  (2010).  kesalahan jenayah aqidah menurut kerangka perundangan di malaysia.  - Bab 3: 67-90. 

amir husin mohd nor, amir fazlim yusoff & muhammad nazir alias.  (2010).  kesalahan jenayah aqidah menurut kerangka perundangan di malaysia.  - 251. 

amir husin mohd nor, muhammad nazir alias, amir fazlim yusoff & johana mohd taib.  (2010).  kesalahan jenayah aqidah menurut kerangka perundangan di malaysia.  - Bab 7, hlm 197-230. 

hayatullah laluddin , amir husin mohd. nor , abdel wadoud moustafa moursi el-seoudi , ibnor azli ibrahim , anwar fakhri omar , muhammad adib samsudin & muhammad nazir alias.  (2010).  isu syariah dan undang-undang siri 18.  - siri 18.  4 :46-64. 

johana mohd taib, amir husin mohd nor, muhammad nazir alias & amir fazlim yusoff.  (2010).  kesalahan jenayah aqidah menurut kerangka perundangan di malaysia.  - Bab 4: 91-136. 

amir fazlim yusoff, amir husin mohd nor, muhammad nazir alias & johana mohd taib.  (2010).  kesalahan jenayah aqidah menurut kerangka perundangan di malaysia.  - Bab 5: 137-170. 

amir husin mohd nor, muhammad nazir alias, amir fazlim yusoff & johana mohd taib.  (2010).  kesalahan jenayah aqidah menurut kerangka perundangan di malaysia.  - Bab 6: 171-196.