Buku Penyelidikan

fariza khalid, rosseni din, aidah abdul karim.  (2017).  pembelaajran kolaboratif guru.  - 17. 

md yusoff daud, fariza khalid.  (2017).  pembelajaran kolaboratif guru.  - 13. 

md yusoff daud & fariza khalid.  (2017).  pembelajaran kolaboratif guru.  - 13. 

fatin fatinah manap & fariza khalid & aidah abdul karim.  (2017).  pembelajaran abad ke-21: trend integrasi teknologi.  - 11. 

fariza khalid.  (2016).  inovasi dalam pengajaran & pembelajaran: kajian kes ipt di malaysia.  - 16. 

fariza khalid, md yusoff daud, mazalah ahmad, rosseni din, aidah abdul karim.  (2016).  action research a window to new experiences in teaching and learning.  - 15. 

fariza khalid.  (2016).  kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran.  - 13. 

aidah abdul karim, parilah m. shah, mazalah ahmad & fariza khalid.  (2016).  action research: a window to new experiences in teaching and learning.  - 34. 

radha m k nambiar, thang siew ming, fariza khalid, pramela krish.  (2015).  establishing online communities of practice among malaysian smart school teachers : curriculum reforms from bottom up..  - Chapter : 7 (93-106);. 

mazalah ahmad, jamaluddin badusah, ahmad zamri mansor, aidah abdul karim dan fariza khalid.  (2014).  ciri-ciri pintar ict.  -