Buku Penyelidikan

suzana shahar, rosdinom razali, devinder kaur ajit singh.  (2017).  100 persoalan mengenai penjagaan penghidap demensia.  - 127. 

manal mahmoud badrasawi, suzana shahar , devinder kaur ajit singh.  (2016).  white book of frailty.  - 293. 

devinder kaur ajit singh.  (2012).  the power of engagement. a selection of inspiring community engaged initiatives.  - 5, 39-42.