Buku Penyelidikan

aminudin mokhtar, azrina abdullah al-hadi, siti hajar mohd idris, hazrul izuan shahiri, norlin khalid.  (2022).  matematik untuk ekonomi dan perniagaan.  - 265. 

hakimah nur ahmad hamidi, muhamad rias k v zainuddin, norlin khalid.  (2021).  management of sustainable palm oil: policies and environmental considerations.  - 11. 

tamat sarmidi, norlin khalid, muhamad rias k v zainuddin.  (2021).  management of sustainable palm oil: policies and environmental considerations.  - 12. 

muhamad rias kv zainuddin, tamat sarmidi, norlin khalid.  (2021).  perkongsian ekonomi komprehensif serantau: halangan dan potensi perdagangan.  - 108. 

zafir mohd makhbul, norlin khalid, tamat sarmidi.  (2021).  management of sustainable palm oil: policies and environmental considerations.  - 11. 

zafir khan mohamed makhbul, norlin khalid, tamat sarmidi.  (2021).  management of sustainable palm oil: policies and environmental considerations.  - 219. 

nur sabrina mohd palel, rahmah ismail, norlin khalid.  (2020).  kemahiran dan upah dalam pasaran buruh malaysia.  - 133.