Buku Penyelidikan

mohd. badrul hakimi daud, mohd. hafizuddin syah bangaan abdullah, shahida shahimi, hafizi ab. majid.  (2020).  case studies in sukuk.  - 9. 

mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, shahida shahimi.  (2019).  taxation and zakat on islamic finance instruments.  - 8. 

b.a.m hafizuddin syah, hawati janor.  (2018).  isu kontemporari pengurusan risiko enterprais perniagaan.  - 16.