Buku Penyelidikan

adam j., nur maisarah j., siti norhafizah a.t., hafiza a.h., harun md. y., abd rahim o., muhd barzani gasim, zulfahmi a.r., tukimat l., wan razi i., ramlan o. & sahibin a.r..  (2009).  bio-kejuruteraan & kelestarian ekosistem.  - 27-42.