Buku Penyelidikan

zawawi samba mohamed, nurul aqilah mohd zaini, irfana kabir ahmad.  (2019).  modul 5r projek kelestarian sekolah: memupuk amalan melalui aktiviti harian sekolah (panduan guru).  - 11. 

fatihah suja, irfana kabir ahmad, khairul nizam abdul maulud.  (2018).  inovasi rumah lestari.  - 16. 

fatihah suja, irfana kabir ahmad & khairul nizam abdul maulud.  (2018).  ig-home inovasi rumah lestari.  - 91. 

fatihah suja, irfana kabir ahmad, khairul nizam abdul maulud & muhammad imran mohd junaidi.  (2017).  aktiviti ighome inovasi rumah lestari.  - 20.