Buku Penyelidikan

mohd fadzli salmat, aisyah abdul-rahman, shifa mohd nor.  (2018).  pembiayaan musyarakah pengaplikasian strategi modal teroka.  - 70. 

amir fazlim jusoh yusoff, mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, hanira hanafi, nik abdul rahim nik abdul ghani, shifa mohd nor & muhammad shahir ridzuan md radzi.  (2017).  isu syariah dan undang-undang : sinergi syariah dan undang-undang solusi masalah ummah.  - 6. 

shifa mohd nor.  (2015).  perniagaan mengikut perspektif islam.  - 12, 257-284.