Buku Penyelidikan

fazal mohamed mohamed sultan & mohammad fadzeli jaafar.  (2016).  penyelidikan linguistik moden.  - 140. 

noriati muhamad & fazal mohamed mohamed sultan.  (2016).  penyelidikan linguistik moden.  - 14. 

fazal mohamed mohamed sultan & mohammad fadzeli jaafar.  (2016).  penyelidikan linguistik moden.  - 7. 

mohammad fadzeli jaafar (ed.). zaharani ahmad, harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, norsimah mat awal, nor hashimah jalaluddin, idris aman, mohammad fadzeli jaafar, rogayah a razak.  (2014).  pengenalan linguistik : teoretis dan aplikasi.  - 181-206. 

fazal mohamed mohamed sultan, zaharani ahmad, harishon radzi & nor hashimah jalaluddin.  (2013).  penguasaan bahasa melayu remaja sabah dan sarawak.  - 149-161 (7). 

fazal mohamed mohamed sultan.  (2013).  sintaksis enklitik -nya.  - 200. 

fazal mohamed mohamed sultan.  (2012).  pemantapan dan pembinaan ilmu linguistik berasaskan korpus.  - 7: 107-122. 

koo yew lie, fazal mohamed mohamed sultan, kemboja ismail.  (2012).  memperkukuh dasar pengajian tinggi melalui penyelidikan.  - 1-13. 

harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, zaharani ahmad, nor hashimah jalaluddin, mustaffa omar.  (2012).  pemantapan dan pembinaan ilmu linguistik berasaskan korpus.  - Bab 5 77-90. 

fazal mohamed mohamed sultan, norsimah mat awal, harishon radzi.  (2012).  pemantapan dan pembinaan ilmu linguistik berasaskan korpus.  - 352. 

fazal mohamed mohamed sultan.  (2011).  linguistics issues in multicultural contexts.  - 7-21.