Buku Penyelidikan

mohammad zaini yahaya, muhammad adib samsudin, lukman hakim mahamod, mohd izhar ariff mohd kashim, rosmawati mohamad rasit, muhammad nazir alias.  (2021).  pembinaan tamadun melalui industri patuh syariah.  - 18. 

mohd izhar ariff mohd kashim, wan maslukma wan zaharudin, sahilah abd mutalib.  (2021).  plasma darah dalam makanan menurut islam.  - 171. 

mohd izhar ariff mohd kashim, zahari mahad musa.  (2021).  covid-19 daripada perspektif fiqh & usul fiqh.  - 11. 

mohd izhar ariff bin mohd kashim, zaini nasohah.  (2020).  penglibatan bukan islam dalam kepimpinan politik di malaysia.  - 169. 

mohd izhar ariff mohd kashim, mohd al adib samuri, nurul ilyana muhd adnan.  (2020).  covid-19 dan islam.  - 297. 

mohd izhar ariff, mohd al adib samuri, nurul ilyana muhd adnan.  (2020).  covid-19 dan islam.  - menangani covid-19 dan islam: satu sorotan awal.  3. 

mohd izhar ariff mohd kashim, zaizul ab. rahman, ahmad yunus mohd noor, diani mardiana mat zin.  (2020).  covid-19 dan islam.  - penangguhan solat berjemaah pada musim covid-19 berasaskan maqasid syariah.  9. 

mohd izhar ariff, fariza md sham, zaizul ab. rahman, mohamad hedhayatullah mohamad.  (2020).  covid-19 dan islam.  - konsep ketaatan kepada pemimpin dalam menangani wabak menurut islam.  12. 

mohd izhar ariff, mohd al adib samuri, nurul ilyana muhd adnan.  (2020).  covid-19 dan islam.  - fikah mendepani wabak.  4. 

mohd izhar ariff, mohd hafiz safiai, zaizul ab. rahman, nur aisyah makhzan.  (2020).  covid-19 dan islam.  - pencegahan wabak covid-19 menurut maqasid syariah.  8. 

mohd izhar ariff, muhammad nazir alias, zaizul ab. rahman, amira adila sabri.  (2020).  covid-19 dan islam.  - kaedah penggunaan bahan haram dalam vaksin menurut islam.  19. 

mohd hafiz safiai, mohd izhar ariff, muhammad firdaus ab rahman.  (2020).  covid-19 dan islam.  - penangguhan solat jumaat dalam tempoh pengawalan penularan penyakit.  9. 

mohd izhar ariff mohd kashim & amir husaini jamaludin.  (2018).  isu kemasyarakatan menurut perspektif syariah.  - 15. 

siti nur shazwanie ramlee, mohd izhar ariff mohd kashim, latifah amin, abdul latif samian, mohamad nasran mohamad & mohamad sabri haron.  (2017).  sains di alam melayu.  - 17. 

mohd izhar ariff mohd kashim.  (2017).  makanan ubah suai genatik (gmf) menurut perspektif islam.  - 334. 

mohd izhar ariff mohd kashim & diana mardina mat zin.  (2016).  isu syariah & undang-undang : penerokaan ilmu syariah dan undang-undang teras kelangsungan keilmuan islam.  - 16. 

ahmad muhammad husni, zaini nasohah, amir husin mohd nor, mohd al-adib samuri & mohd izhar ariff mohd kashim.  (2015).  isu-isu syariah & undang-undang : pencerakinan isu wahana pelestarian akademik.  - Bab 7 : 84-94. 

fariza md sham, salasiah hanim hamjah, siti norlina muhammad, intan farhana saparuddin, mohd izhar ariff bin mohd kashim.  (2014).  warisan kecendekiaan islam : dakwah seni dan media.  - 117-138 (12). 

fariza md.sham,salasiah hanin hamjah,siti norlina muhamad,intan farhana saparuddin,mohd izhar ariff mohd kashim.  (2014).  warisan kecendekiaan islam dakwah,seni dan media.  - 121-125. 

siti nur shazwanie ramlee, mohd izhar ariff mohd kashim, latifah amin, abdul latif samian, mohamad nasran mohamad & mohamad sabri haron.  (2012).  sains dan teknologi di alam melayu.  - 301-311. 

mohd izhar ariff mohd kashim, abdul basir muhd,latifah amin, anwar fakhri omar & mohd nasran mohamad.  (2011).  permasalahan etika dalam bioteknologi.  - 9:114-126.