Buku Penyelidikan

mohammad rahim kamaluddin, mohd nasir selamat, azizah othman.  (2021).  delinkuensi remaja: isu, intervensi dan pemulihan.  - 15. 

siti zaharah mohamed alias, mohd nasir selamat.  (2021).  pengurusan sumber manusia: cabaran pekerjaan pada masa hadapan.  - 9. 

mohd nasir selamat, noremy md akhir.  (2021).  delinkuensi remaja: isu, intervensi & pemulihan.  - 13. 

mohd nasir selamat, rusyda helma mohd.  (2021).  pengajaran & pembelajaran aktif, inklusif dan futuristik teori, aplikasi dan inovasi.  - 12. 

mohd nasir selamat, rogis baker, amar hisham jaaffar.  (2021).  pengurusan sumber manusia cabaran pekerjaan pada masa hadapan.  - 250. 

mohd nasir selamat, mukhiffun mukapit.  (2019).  pengurusan stres.  - 11. 

siti fardaniah abdul aziz & mohd nasir selamat.  (2018).  pemerkasaan komuniti di malaysia.  - 16. 

siti fardaniah abdul aziz, noordeyana tambi, jamiah manap, arena che kasim, fazilah idris, & mohd. nasir selamat.  (2015).  peradaban, harapan & kilanan : wawasan pemikiran psikologi & pembangunan insaniah.  - 219-232. 

jamiah manap, norsharilla hamdan, arena che kasim, siti fardaniah abdul aziz, mohd nasir selamat, noordeyana tambi & fazilah idris.  (2015).  peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insaniah.  - Bab 9 : 107-122. 

mohd nasir selamat, mustaffa omar & nor jana saim.  (2010).  penyelidikan pantai timur johor: mersing warisan terpelihara.  - Bab 2 15-25.