Buku Penyelidikan

siti marziah zakaria, noremy md. akhir, nurul shafini shafurdin.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita : kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 11. 

siti marziah zakaria, nuraini nuri.  (2022).  covid-19: ancaman kesejahteraan sejagat.  - 8. 

siti marziah zakaria, nurul shafini shafurdin, shima dyana mohd fazree.  (2022).  isu kontemporari kekeluargaan di malaysia.  - 6. 

wan nurdiyana wan yusof, siti marziah zakaria.  (2022).  covid-19: ancaman kesejahteraan sejagat.  - 12. 

jamiah manap, suzana mohd hoesni, siti marziah zakaria.  (2022).  isu-isu pekerjaan semasa tempoh pandemik covid-19.  - 11. 

siti marziah zakaria, noremy md akhir, jamiah manap.  (2021).  psikologi wanita di malaysia.  - 11. 

siti marziah zakaria, noremy md akhir, nur diyanah hidayat, nurul shafini shafurdin.  (2021).  inklusiviti gender: isu dan cabaran.  - 19. 

siti marziah zakaria, nor hazila mat lazim, norulhuda sarnon.  (2021).  akal budi dan kebudayaan daripada perspektif sains sosial dan kemanusiaan.  - 10. 

siti marziah zakaria, nor ba'yah abdul kadir, nasrudin subhi.  (2020).  realiti kepuasan hidup wanita bekerjaya pertengahan usia.  - 120. 

siti marziah zakaria, noremy md akhir, nur diyanah hidayat.  (2019).  memperkasa b40: isu dan strategi sains sosial.  - 12.