Buku Penyelidikan

fauziah ibrahim.  (2019).  generasi milenium malaysia: menangani perubahan dan ketidaksamaan.  - 19. 

nor jana saim, fauziah ibrahim, fatimah abdullah, jamiah manap.  (2019).  pengurusan stress.  - 4. 

fauziah ibrahim & norulhuda sarnon.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia : pengalaman dan intervensi.  - 9. 

norulhuda sarnon & fauziah ibrahim.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia: pengalaman dan intervensi.  - 16. 

samsudin a rahim, chong sheau tsuey, fauziah ibrahim, balan rathakrishnan, ali salman, hamisah zaharah hasan, denice koh choon lian, mohamed dahlan ibrahim & wasitah hj mohd yusof.  (2016).  generasi muda komuniti terpinggir : ke arah penjanaan semula pembangunan generasi muda.  - 28. 

norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, khadijah alavi, salina nen, mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, suzana mohd hoesni, & aizan sofia amin.  (2015).  peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insan.  - Bab 2 : 17-32. 

mohd suhaimi mohamad, rahmah mohd amin, nasrudin subhi, fauziah ibrahim, khadijah alavi, norulhuda sarnon & chong sheau tsuey.  (2014).  social science : directory of research projects : fundamental research grant scheme (frgs). phase 2011.  - 58-65.