Buku Penyelidikan

zulkifley hamid, mohd asyraf zulkifley & nuraisyah hani zulkifley.  (2016).  action research : a window to new experiences in teaching and learning.  - 11. 

mohd asyraf zulkifley, mohd. marzuki mustafa, aini hussain, muzzneena ahmad mustapha, lam kuok choy, anuar mikdad muad, wan mimi diyana zaki & syarina md sah.  (2015).  kesan hakisan pantai dan kenaikan paras air laut di batu pahat (impak kepada komuniti setempat).  - Bab 3 : 19-27.