Buku Penyelidikan

hasnah toran, tuti ningseh mohd dom, aizan sofia amin, shahida shahimi, sahriah basri.  (2022).  kebolehkerjaan belia berkeperluan khas.  - 33. 

aizan sofia amin, ezarina zakaria, abdul rahman ahmad badayai.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita: kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 9. 

aizan sofia amin.  (2022).  the oxford handbook of the sociology of disability.  - 17. 

aizan sofia amin, nuraimirah zainun.  (2021).  belia berisiko di malaysia.  - 14. 

aizan sofia amin.  (2019).  pemerkasaan b40: kesejahteraan strategi dan implikasi sosioekonomi.  - 10. 

aizan sofia amin.  (2018).  disability, gender and violence over the life course: global perspectives and human rights approaches.  - 17. 

aizan sofia amin.  (2018).  pemerkasaan komuniti di malaysia.  - 10. 

norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, khadijah alavi, salina nen, mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, suzana mohd hoesni, & aizan sofia amin.  (2015).  peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insan.  - Bab 2 : 17-32.