Buku Penyelidikan

khadijah alavi, fazni mat arifin.  (2022).  rumahku syurgaku: penjagaan warga emas jangka masa panjang di malaysia.  - 8. 

khadijah alavi.  (2022).  sokongan sosial semasa pandemik covid-19.  - 5. 

khadijah alavi, fazni mat arifin.  (2022).  rumah syurgaku: penjagaan warga emas jangka masa panjang di malaysia.  - 428. 

mohammad shamil mohd shamsudin, khadijah alavi.  (2021).  belia berisiko di malaysia.  - 37. 

doris dagang, khadijah alavi.  (2021).  psikologi wanita di malaysia.  - 16. 

khadijah alavi.  (2021).  pendidikan pengembangan: memindahkan teknologi baharu.  - 22. 

khadijah alavi, nur nadia mohemad.  (2021).  psikologi wanita di malaysia.  - 21. 

khadijah alavi, salina nen, nur saadah mohamad aun.  (2021).  psikologi wanita di malaysia.  - 205. 

khadijah alavi.  (2021).  psikologi wanita di malaysia.  - 8. 

khadijah alavi.  (2020).  jenayah jalanan : isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 120. 

khadijah alavi.  (2020).  kerja sosial gerontologi dalam penjagaan warga emas alaf baharu.  - 107. 

khadijah alavi.  (2019).  malaysia: senario sosial kontemporari.  - 24. 

khadijah alavi, fauziah ibrahim, nazirah hassan.  (2019).  penulisan tesis: kajian kualitatif dan kuantitatif.  - 4. 

fauziah ibrahim, khadijah alavi, nazirah hassan.  (2019).  penulisan tesis: kualitatif dan kuantitatif.  - 151. 

khadijah alavi.  (2019).  penulisan tesis: kajian kualitatif dan kuantitatif.  - 19. 

khadijah alavi, noor izyani hassan sabri.  (2018).  senario kewangan pengguna dan kepenggunaan.  - 12. 

anjali doshi gandhi, mohd ghazali abdul ghaib, rumaya juhari, khadijah alavi, rahimah ibrahim, nun kalsom kamarudin.  (2018).  modul keibubapaan datuk nenek - manual kejurulatihan.  - 76. 

khadijah alavi.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia: pengalaman dan intervensi.  - 12. 

khadijah alavi & salina nen.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia: pengalaman dan intervensi.  - 8. 

khadijah alavi.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia: pengalaman dan intervensi.  - 14. 

khadijah alavi.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia : pengalaman dan intervensi.  - 151. 

suzana mohd hoesni & khadijah alavi.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia: pengalaman dan intervensi.  - 14. 

khadijah alavi & mohd suhaimi mohamad.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia : pengalaman dan intervensi.  - 20. 

khadijah alavi, al azmi bakar, baharuddin mohamad, khor siew yee.  (2016).  social entrepreneurship and community engagement: transforming societies.  - 146-156. 

norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, khadijah alavi, salina nen, mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, suzana mohd hoesni, & aizan sofia amin.  (2015).  peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insan.  - Bab 2 : 17-32. 

mohd suhaimi mohamad, rahmah mohd amin, nasrudin subhi, fauziah ibrahim, khadijah alavi, norulhuda sarnon & chong sheau tsuey.  (2014).  social science : directory of research projects : fundamental research grant scheme (frgs). phase 2011.  - 58-65. 

khadijah alavi.  (2014).  aging in asia pacific: balancing the state and the family.  - 173-194. 

khadijah alavi.  (2012).  dilema penjagaan ibu bapa tua.  - 203. 

rahim m sail, abdul rahman md aroff, asnarulkhadi abu samah, azimi hamzah, sidek mohd noah, zakaria kasa, abd hair awang, ezhar tamam, kamariah abu bakar, khadijah alavi, rahil mahyudin, s zainiyah.  (2007).  buku panduan kemahiran sosial dan nilai sosial dalam pendidikan teknikal dan latihan vokasional.  - 148. 

rahim m sail, abdul rahman md aroff, asnarulkhadi abu samah, azimi hamzah, sidek noah, zakaria kasa, abd hair awang, ezhar tamam, kamariah abu bakar, khadijah alavi, rahil mahyudin, sharifah zainiyah.  (2007).  handbook on social skills and social values in technical education and vocational training.  - 138.