Buku Penyelidikan

izuli dzulkifli, hamdi ishak, mohd hanafi mohd yasin.  (2019).  modul pembelajaran tilawah al-quran (kurang upaya pendengaran) jilid 3.  - 76. 

izuli dzulkifli, hamdi ishak, mohd hanafi mohd yasin.  (2019).  modul pembelajaran tilawah al-quran (kurang upaya pendengaran) jilid 2.  - 74. 

izuli dzulkifli, asmawati suhid.  (2018).  penyelidikan serantau islam dan alam melayu : pendidikan, kewangan, kehartaan, kenegaraan dam isu kontemporari.  - 10. 

izuli zulkikifli, ashraf ismail & ahamad asmadi sakat.  (2015).  wacana al-quran & al-sunnah.  - Bab 4 : 31-37.