Buku Penyelidikan

mohd hafiyyan mahmud, khai ern lee, sharina abdul halim, mazlin mokhtar, ah choy er.  (2021).  governance for sustainable development in southeast asia.  - 120. 

goh choo ta, mazlin mokhtar, lee khai ern, sharifa ezat wan puteh.  (2021).  bahan kimia dalam kehidupan harian: adakah kita selamat?.  - 331. 

goh choo ta, mazlin mokhtar, lee khai ern, lubna alam.  (2021).  bahan kimia dalam kehidupan harian: adakah kita selamat?.  - 23. 

khai ern lee.  (2020).  concepts and approaches for sustainability management.  - 118. 

nur aizat kamarulzaman, khai ern lee, kim shyong siow.  (2020).  concepts and approaches for sustainability management.  - 21. 

suganty kanapathy, khai ern lee, mazlin mokhtar, subarna sivapalan, sharifah zarina syed zakaria, azizah mohd zahidi.  (2020).  concepts and approaches for sustainability management.  - 22. 

nur khairlida muhamad khair, khai ern lee, mazlin mokhtar, choo ta goh.  (2020).  concepts and approaches for sustainability management.  - 118. 

mohamad muhyiddin hassan, khai ern lee, mazlin mokhtar.  (2020).  concepts and approaches for sustainability management.  - 118. 

noor syazwani hassan, khai ern lee, mazlin mokhtar, choo ta goh.  (2020).  concepts and approaches for sustainability management.  - 118. 

mohd hafiyyan mahmud, khai ern lee, mazlin mokhtar, sharina abdul halim.  (2020).  concepts and approaches for sustainability management.  - 16. 

mazlin bin mokhtar, rasyikah md khalid, minhaz farid ahmad & lee khai ern.  (2019).  sustainable development goals: multiple perspectives.  - 15. 

lubna alam, mazlin mokhtar, goh choo ta, khai ern lee, mohd talib latif.  (2018).  environmental risk analysis for asian-oriented, risk-based watershed management : japan and malaysia.  - 16. 

khai ern lee, ramli abdullah, marlia mohd hanafiah, azhar abdul halim, mazlin mokhtar, choo ta goh & lubna alam.  (2018).  environmental risk analysis for asian-oriented, risk-based watershed management : japan and malaysia.  - 8. 

lee khai ern, subarna sivapalan, thiagarajan nadeson.  (2018).  nurturing the seeds of sustainable development.  - 108. 

goh choo ta, lee khai ern, lubna alam & mazlin mokhtar.  (2018).  membudayakan kelestarian dua dasawarsa lestari di persada dunia.  - 20. 

goh choo ta, mazlin mokhtar, khai ern lee & lubna alam.  (2018).  environmental risk analysis for asian-oriented, risk-based watershed management : japan and malaysia.  - 24. 

mazlin mokhtar, lee khai ern & subarna sivapalan.  (2017).  rising to the challenge: malaysia`s contribution to the sdgs.  - 234. 

lee khai ern, norhashimah morad, teng tjoon tow & poh beng teik.  (2016).  bahan hibrid: inovasi rawatan air sisa industri.  - 115. 

khairul nizam abdul maulud, wan hanna melini wan mohtar, zaini sakawi, roshana mat rafar, siti fatin mohd razali, rawshan ara begum, lubna alam, lam kuok choy, mokhtar jaafar [and (three) others].  (2015).  kesan hakisan pantai dan kenaikan paras air laut di batu pahat (impak kepada komuniti setempat).  - Bab 2 : 7-18.