Buku Penyelidikan

syahidah mohd tahir, khuzaimah ariffin and mohammad b. kassim.  (2018).  progress in photoelectrochemical research.  - 9. 

nurul nabila rosman, rozan mohamad yunus, lorna jeffery minggu, khuzaimah arifin, mohammad kassim, mohd ambri mohamed.  (2018).  progress in photoelectrochemical research 2018.  - 9. 

mohammad kassim, lorna jeffery minggu & khuzaimah arifin.  (2016).  progress in photoelectrochemical research 2016.  - 92. 

mohammad b. kassim, lorna jeffery minggu, siti fairus mohd yusoff, khuzaimah arifin.  (2014).  progress in photoelectrochemical research 2014.  - 44.