Buku Penyelidikan

zurinah tahir, mohd fuad mat jali, noordeyana tambi.  (2020).  advokasi pembangunan masyarakat lestari.  - 14. 

noordeyana tambi, zurinah tahir, mohd fuad mat jali.  (2020).  advokasi pembangunan masyarakat lestari.  - 11-12. 

noordeyana tambi, zurinah tahir, mohd fuad mat jali.  (2020).  advokasi pembangunan masyarakat lestari.  - 7. 

jalaluddin abdul malek, zurinah tahir.  (2019).  memperkasa b40: isu dan strategi sains sosial.  - 11.